Raasiku Raamatukogu on universaalse koostisega rahvaraamatukogu, kuhu komplekteeritakse kirjandust igast vallast, v.a kitsalt erialased ja teaduslikud väljaanded.                                                                        
2017. aasta lõpuks oli raamatukogus 20 004 teavikut. Üldarvust 70,3 protsenti moodustab ilu- ja lastekirjandus. Kogud täienesid  644 arvestusüksuse võrra.
Raamatukogu teeninduspiirkonnas on 01.12.2017 seisuga 1624 inimest (Raasiku alev, Tõhelgi, Peningi ja Kiviloo külad).
2017. aastal oli registreeritud raamatukogu kasutajate arv 608, neist lapsi 205, külastuste arv 8307, kojulaenutuste arv 14 041.
Perioodikat on 2018. aastaks meie raamatukogusse tellitud 38 nimetust, sellest 8 nimetust ajalehti ja 30 nimetust ajakirju.
Ajalehti säilitatakse lühiajaliselt, kuid hoidlas on olemas Ida-Harjumaa nädalaleht Sõnumitooja 1995. aastast.
Ajakirju säilitatakse üldjuhul 3 aastat v.a. Eesti Loodus alates aastast 1960 kuni 2013, Eesti Naine 1970. aastast.